CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

1. Hubungan Etnik Secara Umum

Kuliah 1

Pengenalan • Malaysia kini adalah negara yang sedang membangun menuju ke arah negara maju (tempoh 50 tahun)
 • Berlaku proses transformasi sosioekonomi yang luar biasa (13 Mei 1969)
 • Perlu kestabilan ekonomi, politik dan sosial lain
 • Apakah faktor yang perlu seimbang???
Kepentingan Hubungan Etnik yang Harmonis
 • Konteks Malaysia - masyarakat majmuk @ pluraliti
 • Usaha berterusan untuk memupuk dan mengekal hubungan etnik yang baik
 • sekiranya tidak dilakukan - konflik etnik akan berlaku kembali
Peristiwa 13 Mei 1969 - Satu Pengajaran
 • Rusuhan kaum yang sangat rugi
 • Kehilangan nyawa dan harta benda
 • Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mewujudkan perpaduan
 • Masyarakat ramai yang miskin sukar capai perpaduan
 • Perlu ada sikap toleransi, menghormati budaya, adat reswam etnik lain.
Usaha-usaha Kerajaan untuk Memupukkan Perpaduan Nasional
 • Penubuhan JPNIN tahun 1969
 • Rukun Negara
 • Dasar Ekonomi Baru
 • Dasar Pendidikan Kebangsaan
 • Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 • Kerjasama dari top-down dan bottom-up
Hubung Kait andtara Ekonomi dan Etnisiti
 • Melayu - petani dan nelayan
 • Cina - Perniagaan dan perlombongan
 • India - Estet
 • Keadaan ini menjadi stereotaip bagi sesuatu kaum di Malaysia
Ekonomi --> Etnisiti
 • Hubungan timbal balasa sangat penting agar sentiasa dapat berada dalam keadaan yang baik
 • Malaysia - mendapat pujian dan menjadi ikutan atau contoh kepada negara lain
Kepentingan dan Kandungan Modul Hubungan Etnik
 • bakal menjadi masyarakat Malaysia yang berilmu
 • meneruskan usaha kerajaan - perpaduan
 • kandungan blog ini adalah tentang kpnsep dan teori, latar belakang politik, ekonomi, menyingkap aspek penting bagi memastikan keharmonian pelbagai etnik
 • diharap pelajar dapat membina dan memahami hubungan etnik yang harmoni di Malaysia.
Kesimpulan
 • Pengalaman pahit dilalui oleh masyarakat Malaysia - ambil pengajaran positif
 • Usaha - usaha kerajaan ke arah perpaduan perlu diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan semua masyarakat.
 • Politik stabil dan ekonomi mantap - asas perpaduan.

Kuliah 1 - Hubungan Etnik

No comments:

Post a Comment

My Blog List