CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

Ekonomi

Pada hari ini, peluang ekonomi untuk setiap etnik khususnya melayu, cina, india dan lain-lain telah disamatarafkan oleh kerajaan tanpa mengira etnik. Sektor pertanian banyak dimonopoli oleh kaum melayu pada masa kini. Manakala bagi etnik cina, mereka telah berjaya memanipulasi di dalam sektor perniagaan dan perdagangan. Tidak dilupakan juga, kaum india banyak terlibat di dalam bidang perniagaan dan perladangan. Kerajaan juga telah menyediakan badan-badan khas untuk membantu rakyat yang ingin memulakan perniagaan tanpa mengira kaum. Banyak peluang pekerjaan dibuka juga untuk kaum selain melayu, cina, dan india seperti kaum pribumi dan lain-lain lagi. Sektor kerajaan (awam) banyak di sertai oleh etnik melayu. Sektor swasta pula dimonopoli oleh kaum cina disamping etnik lain. Masyarakat pribumi serta mereka yang tinggal di pedalaman pula banyak terlibat dalam bidang pertaniaan serta perikanan selain terlibat dalam perusahaan kraftangan.

NOOR ASHIKIN BINTI JAMIL (2010)

Pada pendapat saya, peluang ekonomi kini adalah samarata untuk setiap etnik. contohnya,kaum melayu tidak lagik dilihat sebagai seorang petani,malah ada yang bergelar usahawan berjaya. begitu juga dengan kaum2 lain. Dengan pendekatan 1Malaysia, Negara kita akan terus membangun dalam bidang ekonomi, dimana semua etnik bersatu padu untuk menambahkan pendapatan masing-masing sekaligus membantu mengatasi konflik-konflik mendatang.
Shazreena Samat

Malaysia adalah negara yang sedang membangun, mengamalkan pasaran berorientasikan negara dan terbuka .Negara memainkan peranan yang penting tetapi semakin berkurangan dalam memandu aktiviti ekonomi menerusi perancangan makroekonomi. Ekonomi di Malaysia terbahagi kepada beberapa aspek antaranya dalam bidang pertanian,perikanan dan perniagaan .Semua ini adalah satu tunjang negara untuk ke arah yang lebih maju dan berdaya saing .Pada abad ke-19 dan sehingga tahun 1963 boleh dikategorikan kepada 2 bentuk yang utama iaitu sistem ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil.
NOR SYAZWANI MOHD RIDZUN

In my opinion, now a day everybody stand a chance to get the job according to your study level and also the characteristic in you. So far I think the type of race wouldn't help you to have advantages in getting job in certain section.
OOI SU GUAN

Pada pendapat saya, keadaan ekonomi di negara kita kini boleh dikatakan telah mancapai tahap yang maju tetapi belum sampai tahap yang disasarkan oleh kerajaan seperti yang dinyatakan dalam Wawasan 2020. Rakyat harus bekerjasama sebagai 1 Malaysia untuk mencapai visi tersebut.
LIE KEN NIE


No comments:

Post a Comment

My Blog List