CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

Pendidikan

Dari segi falsafah, maksud pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia, iaitu proses memupuk dan meningkatkan kesedaran dalam diri manusia (conscientization) tentang fizikal dan metefizikal (Tuhan, manusia dan alam). Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis .Oleh yang demikian, pembangunan modal insan diwujudkan bertujuan untuk memastikan anak bangsa Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan.
AZLIN BINTI AZLAN (2010)

Bagi setiap negara yang telah mencapai kemerdekaan, salah satu aspek yang penting dalam membangunkan sesebuah negara ialah aspek pendidikan.Sistem pendidikan yang dilaksanakan di sesebuah negara adalah penting di mana kanak-kanak dididik untuk menjadi insan yang berjaya dan mengenali budaya serta alam sekeliling.
ALIFF FAHMI B RADZI

Isu sistem pendidikan di malaysia yang menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar di dalam subjek sains dan matematik sepatutnya tidak dibangkang oleh sesetengah pihak kerana penggunaan bahasa inggeris sebenarnya lebih menguntungkan pelajar- pelajar. Hal ini kerana ia telah memberikan kelebihan kepada mereka yang secara tidak langsung telah melatih diri mereka untuk lebih mahir di dalam penggunaan bahasa inggeris.
KHAIRUL HANIF BIN NORSHID

salam sejahtera...
Menurut laman web http://www.idonbiu.com/2009/07/definisi-pendidikan-secara-umum.html
Definisi pendidikan menurut para ahli, diantaranya adalah:
Menurut Juhn Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk untuk menghasilkan kesinambungan social. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup.
Kalau dilihat secara umum, adakah sistem pendidikan di malaysia ini sangat berkesan buat rakyatnya. Sistem yang hanya menerapkan score "A" sebagai lambang kejayaan seseorang. Sehingga mana kita lihat anak-anak didik untuk mengejar "A" sahaja tanpa adanya praktikal pada ilmunya. Pengalaman mengenai kehidupan juga kurang diberikan. Lantas kita boleh melihat hasil pendidikan kita, yang mana mereka ini boleh diketegorikan sebagai golongan elit tetapi peragai sukar untuk dimengertikan. Sebagai contoh, akbar metro yanh menyiarkan seorang jurutera yang sanggup berkongsi isteri dengan orang lain. 
MOHAMAD SHAHRULNIZAM BIN NOOR MOHD ALI


No comments:

Post a Comment

My Blog List